Comfort is van groot belang in uw woning.
U wilt een behaaglijk binnenklimaat om in te leven.
Energiezuinig bouwen of verbouwen maakt dit controleerbaar.
Hier zijn variërende mogelijkheden voor, maar begint bijna altijd met goed isoleren en kierdicht bouwen.

Isoleren van daken, vloeren, muren en kozijnen is een belangrijke eerste stap.
Wilt u verder zo min mogelijk afhankelijk zijn van installaties die energie verbruiken, begin dan bij een slimme oriëntatie van de ruimtes.
Het verbinden van sommige ruimtes kan een gunstig effect hebben op het comfort en energieverbruik.

Atelier-007-bouwkunde-architectuur-Energiezuinig-Bouwen-bron-afbeelding-bouwwereld
bron afbeelding: bouwwereld.nl

energiezuinig bouwen berekenen

Dit kan door middel van het berekenen van de EPC.
Door middel van slim indelen van plattegronden en gevels van uw woning of werkgebouw zal deze een lager energieverbruik en een prettig binnenklimaat hebben.
Door daarnaast minimaal slimme installaties toe te passen zullen uw comfort en energierekening volledig beheersbaar zijn.

Energiezuinig bouwen is niet hetzelfde als duurzaam bouwen of energieneutraal bouwen. Het heeft wel vele raakvlakken. U bepaalt met uw budget en wensen hoe duurzaam, energieneutraal, energiezuinig en milieuvriendelijk u wilt (en kunt) bouwen. Atelier 007 werkt aan de hand van deze mogelijkheden uw plan uit en zal u helpen uw keuzes te maken.
Betreffende budget kijkt Atelier 007 verder dan alleen de ‘stichtingskosten’ (=korte termijn investering). Een slimme investering verdient zichzelf terug. Zeker wanneer deze onderdeel is van een groter geheel.

Back To Top