atelier007-werkzaamheden-700x350

U heeft (ver)bouwplannen?

Atelier 007 werkt voor u vanaf uw eerste idee tot en met de oplevering.
Maar voor een vraag of deelopdracht kan Atelier 007 u van dienst zijn.
Bijvoorbeeld:
– een ontwerp op basis van uw wensen, locatie en budget,
– bouwkundige tekeningen (bijvoorbeeld voor uw vergunningsaanvraag, WABO/ BOR),
– 3d-modellen en fotorealistische 3d-impressie met eventueel een animatie waarbij u door uw toekomstige plan kunt manouvreren,
– controle bouwwerkzaamheden, zowel bij nieuw- als verbouw.

U kunt contact opnemen voor een afspraak om uw wensen en mogelijkheden door te nemen.

bouwkundig & architectonisch ontwerp | 3D visualisatie | toetsing & wijziging bestemmingsplan | welstand | bouwkostenraming | bouwkundig rapport | bouwkundig tekenwerk | omgevingsvergunningen | vergunningsvrij bouwen | toetsing bouwbesluit | energieprestatieberekening | prijsvergelijk uitvoering | aanbesteding | bouwbegeleiding

PROGRAMMA VAN EISEN: samenvatten van uw wensen en (financiële) mogelijkheden.

TOETSING BESTEMMINGSPLAN: mogelijkheden onderzoeken [bij uw ontwerp/plan wordt rekening gehouden met de geldende eisen, bestemmingsplan, enzovoort]

BOUWBESLUITTOETSING: bouwplan toetsen aan geldende bouwbesluit

INMETEN: bestaande bebouwing, uittekenen bestaande bebouwing (2D/3D)

BOUWTECHNISCHE KEURING: bestaande bebouwing wordt gekeurd en u krijgt een bouwtechnisch rapport

ONTWERP: het maken van een ontwerp op basis van uw wensen en eisen, budget, locatie, (plaatselijke) regelgeving

PRESENTATIES: uw ontwerp wordt door middel van 3d presentaties en eventueel maquettes afgestemd op uw plan om uw plan inzichtelijker te krijgen.

COÖRDINATIE: uitgangspunten constructie en installaties bepalen, coördinatie constructeur en installateur

ENERGIE: energiezuinig en energiebesparend bouwen en gebruik door u van het bouwwerk

BEREKENINGEN: energie (EPG), daglicht, ventilatie

VERGUNNINGEN: verzorgen en aanvragen benodigde vergunningen

OVERLEG: met welstand, gemeente, aannemers, adviseurs, leveranciers

MATERIALEN: materiaalkeuzes uitzoeken, vergelijken en vastleggen,

BESTEK: technische omschrijving/ technisch bestek. Door Atelier 007 wordt het contract tussen u en de uitvoerende partij op basis van een bestek/ technische omschrijving opgesteld, waardoor uw wensen en rechten goed beschermd zijn.

TEKENWERK 2D/3D: ontwerp tekenwerk, technisch bouwkundig tekenwerk, tekenwerk ontwerp/ vergunningen/ prijsvorming/ uitvoering

BOUWBEGELEIDING: controle bouwwerkzaamheden (zoals kwaliteitscontrole materialen, wordt bijvoorbeeld de isolatie toegepast zoals die door u een uitvoerende partij is afgesproken), bouwvergaderingen

OPLEVERING: Namens u wordt er door atelier 007 een opleveringsrapport opgesteld. Binnen een dan afgesproken termijn dienen de eventuele onvolkomenheden door de uitvoerende partij afgehandeld te zijn.

Back To Top