uw ontwerp

Wilt u een woning bouwen voor een eventuele verkoop? Of wilt u een woning volledig naar eigen wens verbouwen of nieuw bouwen? Het is sneller mogelijk dan de meesten denken, uw eigen ontwerp voor uw eigen woning! Volledig naar uw wensen en uw budget en afgestemd op uw kavel.

Atelier 007 ontwerpt samen met u uw te verbouwen of nieuw te bouwen woning.

 

energiezuinig bouwen

Comfort is van groot belang in uw woning.
U wilt een behaaglijk binnenklimaat om in te leven.
Energiezuinig bouwen of verbouwen maakt dit controleerbaar.
Hier zijn variërende mogelijkheden voor, maar begint bijna altijd met goed isoleren en kierdicht bouwen.

Isoleren van daken, vloeren, muren en kozijnen is een belangrijke eerste stap.
Wilt u verder zo min mogelijk afhankelijk zijn van installaties die energie verbruiken, begin dan bij een slimme oriëntatie van de ruimtes.
Het verbinden van sommige ruimtes kan een gunstig effect hebben op het comfort en energieverbruik.

Atelier-007-bouwkunde-architectuur-Energiezuinig-Bouwen-bron-afbeelding-bouwwereld
bron afbeelding: bouwwereld.nl

energiezuinig bouwen berekenen

Dit kan door middel van het berekenen van de EPC.
Door middel van slim indelen van plattegronden en gevels van uw woning of werkgebouw zal deze een lager energieverbruik en een prettig binnenklimaat hebben.
Door daarnaast minimaal slimme installaties toe te passen zullen uw comfort en energierekening volledig beheersbaar zijn.

Energiezuinig bouwen is niet hetzelfde als duurzaam bouwen of energieneutraal bouwen. Het heeft wel vele raakvlakken. U bepaalt met uw budget en wensen hoe duurzaam, energieneutraal, energiezuinig en milieuvriendelijk u wilt (en kunt) bouwen. Atelier 007 werkt aan de hand van deze mogelijkheden uw plan uit en zal u helpen uw keuzes te maken.
Betreffende budget kijkt Atelier 007 verder dan alleen de ‘stichtingskosten’ (=korte termijn investering). Een slimme investering verdient zichzelf terug. Zeker wanneer deze onderdeel is van een groter geheel.

aanbesteding

Voordat uw plan gebouwd kan worden zal er een uitvoerende partij uitgenodigd of gekozen worden, meestal een aannemer.

Deze kunt u zelf selecteren uit een aantal van te voren gekozen partijen, maar ook door middel van een aanbesteding geselecteerd worden.

Vergunningscheck

Waarom een vergunningscheck? Het komt regelmatig voor dat iemand zich afvraagt of het wel verstandig is om te gaan verbouwen. ‘Ik wil wel verbouwen maar dan moeten er allemaal vergunningen aangevraagd worden en daar komen veel kosten bij kijken…’

Is er wel of geen vergunning nodig? Mag u vergunningsvrij bouwen? Atelier 007 onderzoekt voor u of een vergunning noodzakelijk is en kan hier een rapport voor u van opstellen. Desgewenst een plan gemaakt worden dat vergunningsvrij gebouwd mag worden. Let op, vergunningsvrij is niet gelijk aan welstands- en/of bouwbesluitvrij!

Toch een vergunning nodig? Dan kan Atelier 007 een WABO procedure voor u opstart. Bij het (ver)bouwen van een bouwwerk zoals onder andere een woning kunnen leges worden berekent door de gemeente, dit kunt u hier berekenen.

Voor kleine verbouwingen is niet altijd een vergunning nodig, bijvoorbeeld een dakkapel aan de achterzijde van de woning, een kleine uitbouw of het plaatsen van een kozijn. De vergunningsvrije activiteiten staan omschreven in het Besluit Omgevingsrecht bijlage II. Staat de activiteit er niet in omschreven dan is een vergunningaanvraag verplicht.

Een plan dat vergunningsvrij is bespaard u veel tijd, omdat u niet de ambtelijke molen in hoeft. Een vergunning hoeft niet aangevraagd te worden. Maar bij twijfel is het verstandig om een ambtenaar het plan voor te leggen.

Hieronder is een bondig overzicht van vergunningsvrije werkzaamheden:

 • Klein onderhoud.
 • Klein dakkapel aan de achterzijde van de woning.
 • Dakraam, daklicht of lichtstraat met maximale afmetingen.
 • Uitbouw met maximale afmetingen.
 • Zonnecollector of PV-paneel.
 • Kozijn in zij- of achtergevel.
 • Zonwering, rolluik, rolhek of luik.
 • Afscheiding tussen balkon en dakterras.
 • Tuinmeubilair, sport- of speeltoestel lager dan 2,5m.
 • Erf- of perceelafscheiding.
 • Hellingbaan, trap of andere constructies om hoogteverschil te overbruggen.
 • Vlaggenmast.
 • Antenne-installatie.
 • Bouwwerk voor nutsvoorziening of andere openbare of infrastructurele voorzieningen.
 • Straatmeubilair.
 • Bouwkeet, hijskraan, bouwbord, steiger en heistelling.

Voor onderstaande activiteiten is geen bouwvergunning nodig, maar wel een toetsing aan het bestemmingsplan, dit kan bijvoorbeeld middels een vooroverleg of pre-advies:

 • Op de grond staan bijbehorend bouwwerk in achtererfgebied, lager dan 5 meter.
 • Bouwwerk voor recreatief verblijf niet hoger dan 5 meter en niet groter dan 70m2.
 • Dakkapel aan de voorzijde of zijkant.
 • Sport- of speeltoestel lager dan 4 meter.
 • Zwembad of vijver zonder overkapping.
 • Bouwwerk in achtererf voor agrarische bedrijfsvoering, zoals voeder- of mestsilo.
 • Kleine interne verbouwingen.

 

Al deze werkzaamheden dienen aan veel randvoorwaarden te voldoen wil je dit vergunningsvrij uitvoeren. Een uitbouw dient bijvoorbeeld aan meerdere eisen te voldoen. De uitbouw heeft een afstand van maximaal 2,5 meter vanaf het oorspronkelijke hoofdgebouw en is niet hoger dan 4 meter. Maar mag ook niet hoger zijn dan 0,3 meter boven de aangrenzende vloer van het hoofdgebouw of überhaupt hoger dan het oorspronkelijke hoofdgebouw. De uitbouw mag op een grotere afstand dan 2,5 meter geplaatst worden van het hoofdgebouw, maar dan mag deze niet groter zijn dan 30 m2, het oppervlak wat binnen 1 meter van de erfgrens ligt is maximaal 10 m2, niet hoger zijn dan 3 meter en functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw. Daarnaast gelden onderstaande regels:

 • De uitbouw mag geen dakterras of balkon hebben.
 • De uitbouw ligt op meer dan 1 meter vanaf openbaar toegankelijk gebied. Tenzij er geen redelijke eisen van de welstand van toepassing zijn.
 • Het achtererfgebied niet meer dan 50% bebouwd wordt door de uitbouw.
 • Niet aan of bij een woonwagen, vakantiewoning of een tijdelijk gebouw.

De uitbouw dient op de grond geplaatst te zijn. Dit betekent dat een kelder niet vergunningsvrij is, omdat deze in de grond gebouw is. Ook een halfverdiepte uitbouw voldoet niet aan de eisen van vergunningsvrij bouwen.

Neem daarom bij twijfel contact op met de gemeente om na te gaan wat de eisen zijn rondom een bouwactiviteit. Zo kan bijvoorbeeld schilderwerk in strijd zijn met de eisen van de welstand indien de kleurstelling gewijzigd is. De gemeente kan dan eisen dat het schilderwerk alsnog gewijzigd wordt.

In het Omgevingsloket is na te gaan welke vergunningen verplicht zijn. Voor uw bouwplan is mogelijk geen omgevingsvergunning nodig voor het bouwen maar wel een omgevingsvergunning voor een andere activiteit, bijvoorbeeld voor strijdig gebruik met de regels van het bestemmingsplan.